apniurti

apniùrti intr. 1. Š pasidaryti niūriam. 2. pasidaryti mieguistam, apsiblausti: Aš jau apniuraũ, t. y. miego noriu J. \ niurti; apniurti; įniurti; nuniurti; paniurti; suniurti; užniurti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • niurti — niùrti, niū̃ra ( sta), o intr. 1. Kos49 darytis niūriam: Jis vis labiau niùro, slėpė savo mintis DŽ. Tu kaip šatrijà suniurusi, ir ans niursta, t. y. tūžta, susiraukęs, supykęs J. Nežinia, kuo viskas pasibaigs, – vis labiau niurdamas pritarė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuniurti — nuniùrti intr. pasidaryti niūriam: Ans nuniùręs, t. y. susiraukęs J. niurti; apniurti; įniurti; nuniurti; paniurti; suniurti; užniurti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paniurti — paniùrti intr. 1. pasidaryti niūriam: Tas tai paniùręs ir paniùręs, kaip ir ko jam trūksta Sv. Net Poviliokas paniursta, sparčiai darbuojasi šaukštu, skubindamas išpliaupti barščius iš dubens ir pabėgti J.Balt. Tamsa žmogų slegia ir daro jį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suniurti — suniùrti intr. 1. K, I pasidaryti niūriam: Ana kaip šatrija suniùrusi, t. y. susiraukusi, supykusi J. Žmonys suniùrę, pikti, tik, kai pasigerias, dainiuoja Žg. Suniùrsta vaikai neišmiegoję atsikėlę Šts. Jo toks būdas, jis visada toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užniurti — užniùrti intr. J užpykti. niurti; apniurti; įniurti; nuniurti; paniurti; suniurti; užniurti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įniurti — įniùrti intr. pamažu pasidaryti labai niūriam: Paskutinį kartą taip įniuro, kad mergina gavo ilgai jį raminti Mš. niurti; apniurti; įniurti; nuniurti; paniurti; suniurti; užniurti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.